Lehto ry - Tervetuloa

Syntymä: kummius ja nimiäiset

Nimenantojuhla eli nimiäiset on yleinen tapa juhlistaa uuden lapsen syntymää luonnonuskovien perheessä. Juhlalle on monta erilaista kaavaa riippuen vanhempien uskonnosta ja perheen tavoista. Esittelemme tällä sivulla muutamia ideoita juhlan toteuttamiseen.

Nimiäiset

Kristillisessä perinteessä nimenantojuhla järjestetään yleensä kasteen yhteydessä. Kasteessa (Ristiäisissä) lapsi liitetään seurakunnan ja kirkon jäseneksi ja kastetta pidetään liittona Jumalan ja ihmisen välillä.

Luonnonuskontojen parissa nimenantojuhlassa lasta ei yleensä liitetä minkään uskonnon tai filosofian jäseneksi, sillä lapselle halutaan jättää vapaus valita oma vakaumuksensa tämän varttuessa ja kiinnostuessa maailmankatsomuksellisista asioista. Nimiäiset voivat olla juhla vastasyntyneen ja tämän nimen kunniaksi ja/tai ne voivat sisältää ritualistiikkaa, jossa lapselle toivotaan siunausta. Luonnonuskonnosta riippuen siunausta voidaan pyytää jumaluuksilta ja/tai esimerkiksi neljältä elementiltä.

Nimiäisissä suuri osa juhlaa on pienen tulokkaan esitteleminen suvulle ja ystäville. Jos juhla sisältää seremoniallista osuutta, voi sen hoitaa luonnonuskonnon pappi, papitar, shamaani, ulkopuolinen puhuja tai sopiva sukulainen. Lapselle voi valmistaa erityisen juhla-asun tai somistaa suvussa kulkeneen kastemekon lapselle suunnitellulla kangasvyöllä, johon on valittu värejä ja materiaaleja, joiden edustamia ominaisuuksia lapsen elämään toivotaan.

Esimerkki juhlan rakentumisesta:

- tervetulotoivotus
- vapaata seurustelua
- esitys
(laulu, runo, tunnelmallinen esitys)
- nimen paljastaminen
- nimen symboliikasta kertominen
- kummien esittely
- puun istutus vauvalle
- juhla-ateria
- vauvan ihastelu jatkuu...

Kummius

Pakanallisissa nimiäisissä lapselle voidaan nimetä kristillisten kastekummien sijasta siviilikummit, joista moni luonnonuskova käyttää nimeä haltijakummi. Kummeille annetaan vapaamuotoinen kummitodistus, joista yksi kappale jätetään lapselle. Jokainen uskontokunta voi itse päättää edellytyksen kummiudelle.

Kummius ei Suomessa sido laillisesti mihinkään, vaan on ystävällinen sopimus, jonka sisältö vaihtelee uskontokunnasta toiseen. Evankelis-luterilaisessa kirkkojärjestyksessä kummin tehtäväksi määritellään lapsen kristillinen kasvatus ja kirkon tunnustuksne mukainen opetus. Kummien ja seurakunnan tulee tukea vanhempia ja huoltajia tässä kasvatus- ja opetustyössä. Ortodoksisessa kirkossa kummi ottaa uskonnolliset lupaukset lapsen puolesta.

Pakanallinen kummi voi olla lapsen tukena ja ystävänä tämän kasvaessa ja käyttää omaa harkintaansa kummiussuhteen muodostamisessa. Luonnonuskovalle kummille voi olla luontevaa kertoa lapselle luonnon ja elämän kiertokulusta, viedä lasta retkelle ja tutustuttaa tätä lasta kiinnostavaan kansanperintöön tonttuineen ja menninkäisineen. Nykyään moni ryhtyy kummiksi kehitysmaan lapselle, jolloin kummiuteen sisältyy kohdemaan avustustyötä. Tällaista hyväntekeväisyyteen perustuvaa kummitoimintaa järjestävät Suomessa muun muassa Plan ja World Vision.


Esimerkki nimiäisjuhlasta:
Nimiäiset

Aluksi lauletaan lastenlaulu Ihme ja kumma

Papitar ja vanhemmat seisovat alttarin edessä (Papitar – äiti lapsi sylissään ja isä)
Kummit seisovat oman elementtiensä mukaan pentagrammin sakaroiden muodossa.

Äiti antaa lapsen papittaren syliin.

Papitar sanoo lapselle: ”Vanhempasi ovat antaneet Sinulle Suuren Jumaluuden hengessä nimen X.X. Toivotamme sinut tervetulleeksi.”

Papitar kantaa lapsen Kummi Maan syliin.

Papitar: ”Pohjoisen Tornin Vartijat Maan Elementissä toivottavat Sinut tervetulleeksi rakastamaan kaikkea elävää ja elotonta luonnossa.”

(Kummin omat sanat lapselle)

Papitar kantaa lapsen Kummi Ilman syliin.

Papitar: ”Itäisen Tornin Vartijat Ilman elementissä toivottavat Sinut tervetulleeksi Äitisi hengen johdattajina.”

(Kummin omat sanat lapselle)

Papitar kantaa lapsen Kummi Veden syliin.

Papitar: ”Läntisen Tornin Vartijat Veden elementissä toivottavat Sinut tervetulleeksi ohjaten ja hoivaten Sinua tunteittesi aallokoissa.”

(Kummin omat sanat lapselle)

Papitar kantaa lapsen Kummi Tulen syliin.

Papitar: ”Eteläisen Tornin Vartijat Tulen elementissä toivottavat Sinut tervetulleeksi antaen valoa, lämpöä ja rakkautta elämääsi.”

(Kummin omat sanat lapselle)

Papitar kantaa lapsen äidin syliin. Isä pujottaa pentagrammiriipuksen lapsen kaulaan.

Lauletaan lastenlaulu Päivänsäde ja Menninkäinen


Lisätietoa ja ideoita:
Nimiäiset
Englanniksi tietoa voi hakea termeillä paganing ja wiccaning (wiccassa)

Voitte pyytää neuvoa nimiäisiä tai kummiutta koskien Lehto ry:n tiedotuksesta:
Tiedotus(a)lehto-ry.org


Liity jäseneksi Lehtoon 


Lehto ry - Etusivu In English Lehto ry Lehdon ryhmä Facebookissa Etusivu Lehto Uskonnot Tapahtumat Seita-lehti Verkkokauppa Yhteystiedot Lehto ry Facebookissa Liity jäseneksi Mukaan toimintaan Luennoitsija Lehdolta Hyväntekeväisyys Asatru Druidismi Feri Romuva Shamanismi Suomenusko Tengrismi Vira Venäläinen kansanusko Voodoo Wicca