Vihreä noituus

Vihreä noituus on arkipäivän luontoyhteyttä ja elämänvoimien tanssissa läsnä olemista luonnon rytmien mukaan. Se ei edellytä suurempaa seremoniallisuutta tai tietyn perinteen tuntemusta, vaan pohjaa omakohtaiseen kokemukseen siitä, että myös ihminen on osa luontoa, sekä haluun toimia ekosysteemejä suojellen ja kokonaisuus huomioiden. Vihreän noituuden harjoittaminen ei ole kiinni paikasta, sillä luonto on läsnä kaikkialla, myös kaupungeissa. Elementit, yrttien ja kasvien voimat ja luonnonhenkien kanssa työskentely ovat monille olennainen osa vihreää noituutta. Moni vihreä noita on myös aktiivisesti mukana ympäristönsuojelussa ja pyrkii ekologisuuteen. Joskus vihreää noituutta kutsutaan myös ”puskanoituudeksi”, joka viittaa erityisesti polun arkipäiväisyyteen ja elämänmakuisuuteen. Sen juuret ovat syvällä kansanperinteessä ja menneiden aikojen ihmisten parannustaidoissa.  Myös keittiönoituus on läheistä sukua vihreälle noituudelle, sillä monille keittiö on kodin sydän ja paikka, jossa magia tapahtuu yrttien kasvatuksen, sadonkorjuun ja maagisen ruuanlaiton merkeissä.

Yhteys luontoon paikasta riippumatta

Ajatus vihreästä noidasta tuo monen mieleen metsän keskellä erämaamökissä asuvan, yrttitarhaa viljelevän noidan, jonka luo eläimet tulevat ja pikkulinnut syövät kädestä… Urbaani kaupunkilaisnoitakin voi kuitenkin olla keskittynyt luonnonmagiaan ja vihreyteen, sillä luonto on kaikkialla. Jako ihmisten maailmaan, kaupunkeihin ja luontoon on keinotekoinen, sillä samat elämän perusedellytykset ovat kaikkialla. Kaupungissa elämän elementit ovat läsnä muun muassa rakennusmateriaaleissa, kaupunkipuistoissa, viheralueilla, omissa kodeissamme sekä omien kehojemme kautta. Aurinko paistaa ja vettä sataa kaupungissakin, ja maa on jalkojemme alla, vaikka välissä olisi kerros asfalttia. Mitä moninaisimmat elämänmuodot  puskevat elinvoimansa ihmisten rakentaman läpi ja sen kanssa vuorovaikutuksessa.

Vaikka ei omistaisikaan pihaa ja puutarhaa, ahkera vihreä noita voi vuokrata viljelypalstan ja kasvattaa siellä kaikenlaista. Myös parveke- ja keittiöviljely on suosittua ja helppoa. Viherkasvit ja elementeille ja eri luonnonilmiöille omistetut alttarit tai nurkkaukset tuovat luonnon kotiin ihanalla ja elävöittävällä tavalla. Myös viheralueilta voi kerätä luonnonantimia, kunhan noudattaa jokamiehenoikeuksia ja toimii muutenkin eettisesti ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. 

Elementit väylänä luontosuhteen vahvistamiseen

Monelle vihreälle noidalle elementit ovat tärkeä osa maailmankuvaa ja luontoyhteyden vaalimista. Elementit – maa, tuli, vesi, ilma ja henki – ovat läsnä kaikkialla. Jokainen hengenveto yhdistää meidät ilma-elementtiin ja sitä kautta myös muihin elollisiin olentoihin. Auringon valo ja lämpö sekä oman kehomme liike-energia ja lemmekkyys ovat tulielementin ilmentymistä. Maaelementin lukuisat ilmenemismuodot ovat aina kättemme ulottuvilla ruuan, kasvien, puiden, kivien, mullan ja hiekan muodossa ja vesi on läsnä lumena, jäänä, sateena sekä oman kehomme nesteinä. Henki ilmenee yhteytenä suurempaan elämänvoiman kokonaisuuteen ja elinvoimana, joka liikuttaa ainetta.

Yrtit, kasvit, puut ja muut

Vihreälle noidalle luonto on koti, ja hän tiedostaa, että kaikki luonnon ilmenemismuodot: kasvit, puut, eläimet ja ötökät ovat tärkeä osa ekosysteemiä ja luonnon edessä tasa-arvoisia. Vihreä noituus ei ole ihmiskeskeistä, vaan noidan elämänmittainen kutsumus on oppia tuntemaan paremmin luonnon kieltä ja luoda harmoniaa elämään tämän ymmärryksen valossa. Kaikilla olennoilla ja luonnon ilmentymillä on oma viisautensa, ja vihreä noita kokee sukulaisuutta kaikkeen muuhun olemassa olevaan. Syvä kunnioitus luontoa kohtaan määrittää vihreää noituutta. Vihreä noituus irtautuu nykyajan ihmisten tehotuotanto- ja hyötyajattelusta ja keskittyy toimissaan säilyttämään luonnon monimuotoisuuden. Tämä tulee erityisesti huomioida esimerkiksi kasvien keräämisessä ja käytössä. Vihreä noita kerää vain tarpeeseen, pyytää kasvilta luvan ja usein antaa jotakin vastalahjaksi. Se voi olla esimerkiksi parantavaa energiaa, kiitos, siunaus tai tilkkanen vettä. Myrkkyjen ja torjunta-aineiden käyttäminen ei myöskään kuulu vihreän noidan puutarhanhoitoon vaan hän pyrkii aina löytämään mahdollisimman luonnonmukaisen ja ympäristöystävällisen tavan toimia. Sellainen voi olla esimerkiksi luonnonhenkien kanssa kommunikoidut sopimukset.

Luonnonhenkien kanssa kommunikointi

Moni vihreä noita aistii näkymättömän maailman luonnossa ollessa ja kunnioittaa sitä yhtä lailla kuin luonnon fyysisempiäkin ilmenemismuotoja. Haltiat – kasvien, puiden ja paikkojen henget –  ovat monen vihreän noidan liittolaisia ja opettajia. 

Vihreä noituus ei kuitenkaan varsinaisesti edellytä uskoa luonnonhenkiin, vaan joillekin haltiat ja henget ovat enemmän symbolisia tai arkkityyppisiä mielikuvia luonnonvoimista.  Ne helpottavat luonnon kielen oppimista ja luonnon kanssa kommunikointia. Haltioilla ja hengillä on monenlaisia muotoja kansanperinteessä, ja ihmiset ovat kautta aikojen kommunikoineet luonnon voimien kanssa sekä rituaalisesti että spontaanisti.

Jokainen noita kokee hieman omalla tavallaan, ja herkkyys energioille voi ottaa monenlaisia muotoja. On peri-inhimillistä nähdä esimerkiksi luonnossa kasvoja ja hahmoja tai haltioitua tuoksuista. Joissain paikoissa on poikkeava tunnelma, ja noita intuitiivisesti voi tietää onko jokin asia hyväksi vai ei. Myös merkkejä ja enteitä voi tarkkailla henkilökohtaisina viesteinä luonnolta ja omalta alitajunnalta muistaen, että meidän luontomme ja luonto ympärillämme on sama.

Vihreä noituus voi lieventää ympäristöahdistusta

Elämme aikana, jolloin luonnon monimuotoisuus ja elämä sellaisena, kuin sen tunnemme, on uhattuna. Moni tuntee maailmantuskaa ja ilmastoahdistusta, mikä on täysin luonnollinen reaktio vallitsevaan tilanteeseen. Vihreä noituus ja kaikki luonnon kanssa harmoniaan pyrkivä toiminta voi osaltaan auttaa näiden vaikeiden ja lamaannuttavien tunteiden käsittelyssä. Tunne yhteydestä suurempaan kokonaisuuteen ja elämänverkon hienovaraisten yhteyksien ymmärtäminen on avain parempaan tulevaisuuteen. Suuri osa nykyajan ongelmista johtuu siitä, että tämä ymmärrys on kadotettu ja ihminen on irrotettu luonnon kokonaisuudesta. Vihreä noita tietää, ettei toimi yksin, vaan koko luonto on hänen voimanaan ja tukenaan. 

-Merel

Kirjallisuutta:

Ann Moura: Green Witchcraft 1-3

Green Magic: The sacred connection to Nature

Poppy Palin: Craft of the Wild Witch: Green Spirituality & Natural Enchantment

Rae Beth: Hedge Witch: A Guide to Solitary Witchcraft

Ellen Dugan: Garden Witchery: Magick from the Ground up

            Natural Witchery: Intuitive, Personal & Practical Magick

Arin Murphy-Hiscock: The Green Witch: Your complete Guide to the Natural Magic of Herbs, Flowers, Essential oils and More (saatavana myös suomennettuna nimellä: Vihreä noita)

Tämä artikkeli on julkaistu Seidassa 1/2020.